Hudebně taneční sdružení HTSpE

¨


 

 představení

 

 o sdružení

pro pořadatele

kontakty

mail to: htspe@volny.cz

   


 

Ze stanov hudebně - tanečního sdružení pro Evropu HTSpE


1. Název sdružení: 

Hudebně - taneční sdružení pro Evropu  (HTSpE)

2. Sídlo sdružení: 

Nad lesíkem 15/2180, Praha 6, 160 00

3. Cíl činnosti: 

Hudebně-taneční sdružení HTSpE sdružuje zájemce o:

• hudební tvorbu zejména v oblasti elektroakustické, scénické a filmové hudby a její realizace,

• taneční tvorbu  zejména v oblasti soudobého tance, včetně tanečního filmu,

• studiové i živé nahrávání a zpracování hudby různých slohů  a žánrů,

• související obory potřebné pro přípravu, realizaci hudebních a tanečních představení, festivalů, workshopů a ostatních činností sdružení.

 

Klade si za cíl především:

• podporovat vznik nových projektů a napomáhat jejich uvádění a reprizování, distribuci nahrávek v mezinárodním kontextu,

• podporovat vznik  hodnotné původní elektroakustické hudby, svébytné, scénické a filmové hudby, její realizaci na profesionální zvukové úrovni .

• pořádat hudební a taneční představení, seznamovat širokou veřejnost se soudobou hudbou a soudobým tancem, s  tvorbou mladých skladatelů 
   a choreografů a přispět tím k popularizaci současného kulturního dění,

• vytvářet podmínky k uskutečňování seminářů a workshopů přispívajícím k rozvoji soudobého tance, pořádat tvůrčí dílny pro skladatele a interprety,

• podporovat spolupráci skladatele a choreografa a dalších souvisejících profesí,

• v neposlední řadě podporovat dokumentaci, archivování, vydávání, vytváření studijních a propagačních materiálů včetně mezinárodních databází a databank 
   a další.

 

BACK